Viser arkivet for stikkord kokain

Kokain bruk

kokain

Leste i BT og BA i dag om bekymringen av økingen på kokain i Bergen.
I begynnelsen på 2006 under et Føre Var møte i Bergen tok jeg dette opp med Bergensklinikkene og med pressen om det eksplosive økningen av kokain i Bergen. Det ble ikke tatt til etterretning, og ingen ting ble igangsatt, men nå ropes det varsku. Det ble også tatt opp med økningen av alkohol og dens økning. Vi vet vel at kokain misbrukere kan drikke 3 ganger mer alkohol en andre, så det henger sammen. I dag leser vi også om større og større beslag i Europa og Skandinavia på Kokain. Selv oss små som jobber innen for rusproblematikken bør høres, og taes mer alvorlig når vi kommer med fakta.

Globaliseringens viktige faktorer
• Stor økning internasjonalt
• Billige tele kommunikasjoner
• Billigere – enklere transport
• Sterk øking av finansielle transaksjoner
• Åpnere grenser

• Vanligvis sniffes kokain, men stoffet kan også røykes og injiseres.
• Virkningen kommer ca – 2 minutter etter inntaket og varigheten er kortere enn for amfetamin.
• Kokainrusen gir en følelse av oppstemthet, økt selvtillit og mestring
• kokain kan gi kraftige nedturer i form av angst og depresjoner.
• Kokain har mange av de samme skadevirkningene som ved amfetaminbruk.

Vil også kommentere en liten sak med at nå vil byrådet henge opp flere bokser i Nygårdsparken for at rusavhengige kan hive sine sprøyter. Allerede i 2005 hadde Trappen møte med grønn etat om dette med å få laget spesial beholdere for sprøyter og få hengt dem opp på steder der de rusavhengige var i parken. Vi hadde en fin og lang dialog, og de ville gjøre det de kunne, men det ble sagt at politikerne vill ikke gå med på dette. Hadde alle vi som er involvert i rusproblematikken kunne sitte på en tue og jobbe frem et godt forslag, så tror jeg mye kunne vært løst.