Forum: Åpent forum

Tør vi?

Etter at Erik Skutle ble tatt for å røyke cannabis så har det derfor vært utrolig stille fra andre politikere om denne viktige saken. Politiet har nå fått vist at hvis deltar du aktivt i denne debatten på feil side så følger de med på dine bevegelser, uansett om du er i Norge eller ei. De eneste kommer med utspill rundt cannabis er de som mener han fortjener tilgivelse for den såkalte alvorlige forbrytelsen eller fra folkene i moralmafiaen ønsker at han skal forsvinne ut fra politikken for evig tid.

Politiet fikk viser med denne saken at et er greit å nedprioritere viktige saker som vold og overgrep. Å ta en politiker for å røyke cannabis gir langt mer som gir moralsk status enn å gjøre virkelig politiarbeid som å beskytte norske borgere.

Politiet ønsker hvert eneste år mer penger, men jeg syntes at det er på tide å si nei. Politiet bør ta en debatt om hva de ønsker å prioritere. Norske politikere bør gjøre det samme, men dessverre så tør de ikke i frykt for å miste velgere. Jeg har derfor påtatt meg en oppgave å være talsmann for organisasjonen NORMAL (Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen) samtidig som jeg 14 plass på venstres liste her i Bergen. Det er mange politikere som mener det samme som meg i dette spørsmålet, men som ikke tør å komme ut av skapet. Jeg ber nå de politikerne og folk ellers å stå frem å si hva de mener. Frihet og rettferdighet har gjennom hele historien kostet de som ønsket å kjempe for den. Det er viktig å ha modige stemmer som tør å kjempe for sannheten slik flere av våre landsmenn gjorde under krigen. Bruk stemmeretten i år og stem på politikere som har et mer nyansert syn på norsk cannabis lovgivning.

Trond Wathne Tveiten
14 plass på Venstres liste i Bergen

Les også mine andre innlegg om saken

Legaliser debatten
Når ble Norge en poilitistat?
Bedre rusomsorg
Klassifiser røyekere som narkomane
Sendingen som ble for sterk for Radio Puddefjord
På tide med legalisering
Kampen fortsetter
Politiet må prioritere
Legaliser cannabis og avslutt krigen mot narkotika

Sjekk også disse innleggene
Skuespiller Susan Sarandon (68) forteller hvorfor det narkotiske stoffet marihuana var positivt for hennes karriere
Når makten korrumperer – om politiets ulovlige førerkortbeslag
Beruset forskningskritikk
Hash giver måske ikke varige skader i hjernen alligevel
Forskning.nos moralske kollaps
Straff for rusbruk er meningsløst
Skal vi prøve å være kunnskapsbaserte?
Narkopolitikken er preget av moral, ikke kunnskap
UCLA Professor Donald Tashkin Confirms that Marijuana is Safer than Tobacco
Reddet af cannabis
Sixteen Groups Who Benefit From Prohibition
Vold(tekt) som ruspolitisk problem
Cannabis: Myter vs. Vitenskap
Beruset forskningskritikk
Mislykket attentat på LSD-forskere
En strålende suksess

Følg meg på facebook og twitter

Politiet må prioritere.

Mange har reagert på nyheten om et egent dyrepoliti fordi det tar bort oppmerksomheten fra alvorlig kriminalitet. Det er riktig at alvorlig kriminalitet blir nedprioritert, men det har ingenting med dyrepoliti å gjøre. Den feilslåtte narkotikapolitikken som Norge har er den store synderen. Istedenfor å klage over at ressurser blir omprioritert til dyrepoliti så bør heller folk reagere politiet forfølgelse av enhver person som benytter seg av andre russmidler enn alkohol. Hvis du syntes det er greit at politiet forfølger enhver person i dette landet som tar seg en joint, så har du ingen rett til å klage over at dyrepoliti tar ressurser fra politiet. Man bør absolutt ta en debatt om politiet sin ressursbruk, men å debattere dyrepoliti i denne sammenhengen er et gigantisk blindspor.

Meld dere inn i NORMAL og bli med å kjemp for legalisering

Trond Wathne Tveiten
14 plass på venstres liste i Bergen

Følg meg på facebook
Følg meg på twitter

Les også mine andre innlegg om saken
Legaliser debatten
Når ble Norge en poilitistat?
Bedre rusomsorg
Klassifiser røyekre som narkomane
Sendingen som ble for sterk for Radio Puddefjord
På tide med legalisering
Kampen fortsetter

Les også disse viktige artiklene:
Cannabis-behandling til nyfødte scorer gennembrud
Politibetjent: Staten skal sælge hashen;
Cannabis dræber kræftceller, bekræfter den amerikanske regering
Israeli-American Team Hopes to Cure Diabetes With Cannabis
Inhaled cannabis reduces pain in diabetic peripheral neuropathy patients, study suggests
Afgående juraprofessor: Drop staffeloven – og tillad hash
Marihuana-middel halverer epilepsi-anfald
The war on drugs isn’t working – let’s stop pretending it is
Forbud som liksomforebygging
Hard linje mot narkotika
Marijuana Is Not, Repeat Not, a Gateway Drug
Latin American Allies Resist U.S. Strategy in Drug Fight
På tide å legalisere tunge narkotiske stoffer?
University Of Texas Just Published Their Research Into The Long-Term Effects Of Marijuana
Australia’s Norfolk Island to export high-grade medicinal cannabis to Canada
Opposition to medical cannabis based on ‘faith, not logic’, former WA Liberal MP Mal Washer says
Kofi Annan calls on the World Health Assembly to legally regulate drugs
Gi folk gratis heroin
Recently Appointed Drug Minister Should Mend Failed Policy
Negative effekter av cannabis-forbudet
Governor Wolf wants to decriminalize marijuana
Morocco’s Major Opposition Party Calls for Legalization of Cannabis
Legalise cannabis says Norman Lamb as Lib Dem leadership candidate declares ‘war on drugs has failed’

Bedre rusomsorg

Rusomsorg
Situasjonen for byens rusavhengige er uverdig og uakseptabel. Bergen er blant de byene i Europa med flest overdosedødsfall, og åpne russcener preger bybildet. Hver enkelt rusavhengig må sees som det mennesket han eller hun er – og bli møtt med tiltak som passer for situasjonen vedkommende er i. Venstre vil prioritere tiltak som gir rusavhengige verdighet og som redder liv. De som ønsker et tilbud om rusfri behandling, bør få dette senest 24 timer etter avrusing. Samtidig må vi unngå at det beste blir det godes fiende. Venstre vil melde Bergen ut av organisasjonen ECAD (European Cities Against Drugs) og få slutt på en politikk som hindrer leger i å bruke virkemidler som beviselig virker.

Venstre mener den urealistiske visjonen om det narkotikafrie samfunnet har stått i veien for skadereduserende tiltak som erfaring fra andre land og byer viser at redder liv og øker livskvaliteten for de rusavhengige.

Derfor vil vi innføre ett eller flere brukerrom i Bergen etter modell og erfaringer fra andre europeiske byer. Her vil rusavhengige som vi ikke klarer å nå med andre tiltak, kunne innta stoffene de er avhengige av på en forsvarlig måte. Brukerrom, i sammenheng med andre tiltak, redder liv og er avgjørende for å bli kvitt åpne russcener i Bergen.

Rusavhengige som røyker heroin istedenfor å sette sprøyter, utsetter seg selv for færre farer enn sprøyte-narkomane. Venstre vil derfor at Bergen skal søke staten om å få tillate røyking av heroin i brukerrommene. Helsevesenet må også kunne ta i bruk de virkemidlene vi har sett virke i andre land. Vi vil derfor jobbe for at det blir tillatt med heroinassistert behandling av rusavhengige som ikke har nytte av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

For at behandlingen av rusavhengige skal fungere, er folk avhengige av et trygt sted å bo. Vi ønsker å fase ut bruken av hospits der det ikke er anbefalt av helsepersonell, og erstatte det med egnede boliger for rusavhengige. De rusavhengige skal så langt som mulig selv få velge hvilket område de vil bo i. Kommunen må følge opp med tiltak som øker bo-evnen og minimerer eventuelle konflikter i nærmiljøet.

Venstre vil også jobbe for at kommunen skal legge til rette for at bostedsløse ruspasienter får en rusfri og egnet bolig i forbindelse med utskrivelse fra rusbehandling i døgninstitusjon, forutsatt at utskrivelse skjer som planlagt – og er varslet minst 6 uker på forhånd.
Arbeid er også en viktig vei til rusfrihet, og Venstre vil ha flere og bedre lavterskel arbeidstiltak i regi av ALF (Senter for arbeidslivsforberedelse).

I årene fremover vil vi få flere eldre rusavhengige. Venstre vil sørge for at disse får egnede tilbud i eldreomsorgen.

For å hindre smittefare, overdosefare og andre helseutfordringer for rusavhengige er det avgjørende at det deles ut nok og riktig brukerutstyr. Derfor må Straxhuset og andre med ansvar for utdeling av rent brukerutstyr gis økonomisk handlingsrom til å prioritere dette.

Venstre vil:

• opprette brukerrom for rusavhengige
• tillate røyking av heroin i brukerrommene
• tillate at leger behandler rusavhengige med heroin
• fase ut bruken av hospits og erstatte med egnede boliger
• at alle skal få tilbud om rusfri behandling 24 etter avrusing
• sørge for gode omsorgstilbud for eldre rusavhengige
• melde Bergen ut av European Cities Against Drugs
• styrke lavterskel arbeidstiltak i regi av Senter for arbeidslivsforberedelse
• sørge for nok utdeling av rent brukerutstyr til rusavhengige
• at Bergen kommune skal legge til rette for å skaffe rusfri bolig ved planlagt utskrivelse fra døgnbehandling

Kampen fortsetter

For noen dager siden kjørte jeg ut et innlegg i flere origo soner og blogger som omhandlet den feilkjørte kampen mot narkotika, da spesielt cannabis. Som ventet ble en rekke personer meget sint og folk var ikke sene om å kalle meg det ene eller andre. Når man utfordrer den gjeldende vedtatte sannhet så er det ofres slik det går. Istedenfor å kjøre på med en mange svar og svare på alle tvilsomme kommentarer av ymse slag så skal jeg i dette innlegget legge ut litt tilleggsinformasjon. Her vil du kunne se et innlegg fra Normal sine sider pluss en noen videoer og en linker til en rekke innlegg fra smarte personer som skriver om Norges feilslåtte narkotikapolitikk.

Her skal jeg presentere noen spørsmål som ofte stilles. Saken er hentet fra Normal sine hjemmesider. Deretter vil det følge en rekke linker til innlegg som inneholder mye god og nyttig informasjon som ikke media skriver noe særlig om.

Hvor mange mennesker bruker cannabis?

Det er vanskelig å finne eksakte tall, men FN opererer med estimerte tall på rundt 162 millioner brukere, eller omlag fire prosent av verdens befolkning. Norske tall er enda vanskeligere å finne, men basert på kloakksanalyser vet vi at det norske forbruket ligger over det europeiske gjennomsnittet. Sammenlignet med 44 andre europeiske storbyer rangerer Oslo på en tiendeplass når det gjelder bruk av cannabis.

Er cannabis ufarlig?

Nei, som andre rusmidler har også cannabis både et skade- og et avhengighetspotensiale. Omlag ni prosent av brukere vil stå i fare for å utvikle en avhengighet. Cannabisbruk kan også bidra til å utløse psykoser og psykiske lidelser hos predisponerte. Vi anbefaler alle som har en historie med psykisk sykdom i familie/slekt å være varsomme med cannabis.
Jo tidligere i livet enn begynner å bruke cannabis, jo større er sjansen for å utvikle en avhengighet. Vi anbefaler ingen under atten år å bruke cannabis.

Hva er forskjellen på en legalisering og en dekriminalisering?

Ved en dekriminalisering er det fortsatt kriminelle nettverk som står for produksjon og salg. Besittelse og bruk vil fortsatt teknisk sett være ulovlig, men en vil ikke bli straffeforfulgt. Denne modellen løser mye av problemet med unødvendig ressursbruk hos politi og rettsvesen, siden brukere ikke lenger vil bli straffeforfulgt.
Dekriminalisering blir praktisert noe forskjellig fra land til land.
Eksempler på land som praktiserer en dekriminalisering er Nederland og Portugal.
Legalisering betyr at markedet flyttes inn i lovlige former, fra produksjon til salg. Myndighetene vil da ha mulighet til å regulere ting som f.eks. styrke, aldersgrenser, utsalgssteder og -tider.
Uruguay er det første landet i verden som har legalisert cannabis.

Jeg ønsker å starte et lokallag, hvordan går jeg frem?

Du kan registrere lokallaget ditt i brønnøysundsregisteret, dette er nødvendig dersom du planlegger å søke økonomisk støtte. En annen mulighet er at lokallagsmedlemmene melder seg inn hos oss, men med en merknad at de tilhører lokallag. Når disse medlemmene betaler kontingent vil vi da overføre disse pengene tilbake til lokallaget.

Dersom du går med tanker om å starte lokallag er det også viktig at du setter deg inn i Normals vedtekter, og er sikker på at dette er noe du kan stå for og ønsker å fremme. Et utkast av vedtektene finner du her.

Det kan være lurt å starte i det små, invitere interesserte til et møte ute i parken, på en cafe eller hjemme hos noen og diskutere hva dere ønsker å fokusere på og hvordan dere ønsker å gå frem. Å starte en facebookside kan være en god idé, gi oss beskjed så hjelper vi med å promotere. Vi kan gi dere administrator-rettigheter til bloggen vår så kan dere publisere ting dere skriver der.

Har dere lokalsaker dere mener burde med i nyhetsbrevet kan dere skrive noe om det og sende til post@normal.no.

Hvordan går jeg frem for å få utskrevet medisinsk cannabis?

Ta kontakt med f.eks. Expat Medicalcenter i Amsterdam.

For å gi ut resept på medisinsk marihuana ønsker de en anbefaling fra pasientens norske lege, samt dokumentasjon på at andre typer medikamenter er prøvd ut. Så dette er noe du må ta opp med fastlegen din før du reiser.
L
egekontoret kan også hjelpe til med papirer du trenger i forhold til hjemreisen.
Dersom du får skrevet ut medisinsk marihuana, må apoteket bestille dette og det vil ta to dager før du kan hente medisinen.

Her følger en liste over hvilke lidelser medisinsk cannabis kan ha en god effekt på:
• smerter og muskelkaramper/spasmer, ofte assosiert med MS og skader i ryggraden
• kvalme, manglende apetitt, vekt- og energitap forårsaket av kreft og aids
• kvalme og oppkast assosiert med cellegift- og stråleterapibehandling
• kroniske smerter (hovedsaklig smerter assosiert med nervesystemet, f.eks som følge av en ødelagt nerve, fantomsmerter og lignende)
• Tourettes syndrom
• glaucoma (grønn stær)

Pasienter og leger har også rapportert positive effekter på en rekke andre lidelser, inkludert Crohns sykdom, visse typer magesår (ulcerative colitis), epilepsi, kløe, migrene, reumatisme og ADD.
For mer informasjon se www.cannabis-med.org.

Følg Normal
På youtube
På facebook
På twitter

Sjekk ut disse meget lærerike artiklerne.

One year after

Salget bør reguleres

Støtter Thorvald Stoltenbergs og Magnus Slagsvold Støre om at narkotikapolitikken er ren menneskeofring

Magnus Slagsvold Støre (24) og Thorvald Stoltenberg (82) ber myndighetene regulere salg og distribusjon av narkotiske stoffer.

Er jeg kriminell?

Det illegale cannabismarkedet er farligere en bruksskadene

Forbundspolitikken koster liv

10 myths about cannabis Marihihuana myths exposed

Høy i det High mile city

Colorado legalised marijuana in 2012 and there has been a decrease in the number of young people smoking the ‘old person’s’ drug

Missforstått om legalisering

Derfor bør du støtte narkolegalisering

Mexico nærmer seg legalisering

Ingen debatt om narkotikapolitikken

Cannabispopulismen

Den uuengålige reformen

Så du tror du er imot legalisering?

Støtter du forbudet så støtter du mafia

Feilaktig fremmstilling om cannabis og drap

Liberalisering leder ikke til helvete

Et liv med marihuana

Menneskerettigheter og ruspolitikk

Narkokrigen går mot slutten

La oss lære av tallene

Hasj ungdom og politisk politi

Løgnen

Ingen skam å snu

Stortingsmann opp i røyk

Staten må ta kontroll over cannabissalget

Cannabis kommer

Heroinutdeling virker-

Brad Pitt – Legalize it

Forbudet holder oss igjen

Første skritt ut av skyttergraven

Støre har rett

Begynnelsen på slutten for forbundspolitikken

Ingenting å beklage, Forsberg

Ja til mer hasj?

Retten til narkoreform

Narkotikadialog

Forbudet som aldri fungerte

Hvorfor vi trenger en ny narkotikapolitikk

Hva skal vi straffe

Å redusere lidelse

Fri flyt

En modell for statelig regulering

Krigen er tapt

Hva koster The war on drugs

Legaliser. Alt. Nå.

Avkriminaliser narkotika

Narkotikakrigfornekterene

Narkotikapolitikk, redelighet og Bent Høye

Gammel narkotikapolitikk møter ny kunnskap

Krig mot hasjkjøpere

Dissidentene på Løvebakken

Narkotikafreden

Behovet for nytenkling i narkotikapolitikken

Legalize it

Folket 1 – Politikken 0

Følg meg på facebook
Følg meg på twitter

Legaliser debatten

Mens narkodebatten endrer seg i flere land ser det ut til at i Norge er det fortsatt lang vei å gå. Bare å si at man ønsker en annen politikk enn dagens med høye straffer og null toleranse blir uglesett. Undertegnede mistet selv sitt radioprogram for å forsøke å sette saken på dagsorden. Jeg har lyst at denne debatten skal løftes opp på et høyere nivå enn i dag. Derfor har jeg nå tenkt å lansere en ny video hver eneste dag fra 1. juli til og med valgdagen den 14. september. Disse videoene kommer til å postes i bloggene Tronds orakel og Liberale engler.

Hvis dere finner dette interessant så anbefaler jeg dere å melde dere inn i organisasjonene Normal og foreningen for en human narkotikapolitikk.

Her er en liten liste over grupper og sider der dere kan finne meningsfeller og likesinnede på facebook.

Legalisering Av Medisinsk Cannabis I Norge
Normal Norway
Heroin.no
Legalize Cannabis in Norway!!
For legalisering av marihuana!
Ruspolitisk debattforum
Cannabis er medisin – Legaliser nå.
Informasjonssiden om cannabis
For legalisering av marihuana!
Norsk Forening for Medisinsk Cannabis
Legaliser cannabis i Norge

Følg meg på facebook
Følg meg på twitter

Aktiv dag med Idrett Mot Rus

Se hele saken, bilder og video på Facebook
https://www.facebook.com/pages/Trappen-Motiveringssenter/46100089697?hc_location=timeline

Samfunnstjeneste

Vi er stolte av å kunne tilby samfunnstjeneste på Trappen, og vi har gode resultater. Flere av de ønsker å være videre på Trappen.
“:http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Farre-domfelte-gis-samfunnsstraff-3064667.html#.Uwb6hbmYbIU
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Farre-domfelte-gis-samfunnsstraff-3064667.html#.Uwb6hbmYbIU

Godt Nytt År

God Jul

Aktiv kommunikasjon - Kaunas City - 2013

ACTIVE COMMUNITYSAFE SOCIETY

The project is supported by the European Union programme
Europe for Citizens.

Participating cities:
Brno (Check Republic)
Cava de ’Tirreni (Italy)
Ferrara (Italy)
Grenoble (France)
Hasselt (Belgium)
Hordaland County (Norway)
Kaunas (Lithuania)
Kreis-Lippe (Germany)
Tartu (Estonia)

Natteravnene I Bergen Sentrum ble invitert med til konferansen i Litauen av Hordaland Fylkeskommune, for å kommunisere om Natteravnenes arbeid og skape kontakter for et godt samarbeid videre. Flere av landene var meget interessert i arbeidet og ville ha mer kontakt og om det var muligheter til å få i stand noe lignende i de landene. Jeg ble med av egen interesse og sammen med Natteravnene for se om hvordan de forskjellige landene jobbet med rus, forebygging og motivasjon. Det var meget interessant og her er mye mulighet for de kontakter vi skaffet og kanskje et godt samarbeid videre. Vi opplevde mye og mange gode foredrag fra alle landene, Og ikke minst det viktigste og skape nettverksbygging og godt vennskap.
Natteravnene valgte gruppe 1 på besøks listen der vi var på Kaunas Politi Hovedkvarter, der vi fikk en total omvisning av det de gjorde, fra operasjons rommet, til arresten, museet og på et hjem for barn som falt utenom samfunnet.

Hordaland County (Norway)
Kaunas (Lithuania)
Kreis-Lippe (Germany)
Tartu (Estonia)

"Sprøyterom"

Vi er imot offentlig sprøyterom fordi heroin skaper avhengighet, og er sterkt helseskadelig. Sprøyterom bidrar til å opprettholde bruk av heroin. Brukere av sprøyterom forteller at de setter høyere doser her enn de tør utenfor, fordi de blir tatt vare på dersom det blir en overdose. Sprøyterommet bidrar dermed til tøffere bruk.
Ut fra evalueringsrapporten vet vi at de fleste injiseringer ikke skjer i sprøyterom. Det er kun ti prosent av brukerne som har brukt sprøyteromsordningen mer enn seks ganger i gjennomsnitt per måned. To tredjedeler har i gjennomsnitt brukt det to ganger eller mindre per måned. Vi vet at en injiserende heroinist setter tre til fire sprøyter i døgnet. Det blir cirka 112 sprøyter i måneden, hvorav 110 av disse settes utenfor sprøyterommet.
Da kan man jo begynne å lure på viktigheten av dette tilbudet.
Vi vet at det blandes stoff ved injisering av heroin, eller at det tas tabletter i tillegg. Hvem sjekker brukerdosen, at den kun inneholder heroin? Hvor stor er en brukerdose? Åpningstidene er ment å skulle ta hensyn til brukernes behov. Men vi kjenner ikke til rusmisbrukere som kun er aktive mellom 0930 og 1600. Hva med verdigheten før ni og etter fire? Om dette skal bli et tilbud til alle tungt belastede heroinmisbrukere i Bergen, snakker vi om mellom 2 000 til 5 000 personer, som også skal ha sin verdighet ivaretatt, ikke mellom 0930 og 1600, men hele døgnet, hele året.
Sprøyterom vanskeliggjør politiets arbeid. Det opprettholder heroinmarkedet i landet på «lovlig vis», stikk i strid med norsk narkotikapolitikk. Sprøyterom gir amnesti for straffbare handlinger, samtidig som det gir en ulikhet for straffeloven i forhold til brukere av andre narkotiske stoffer. I sprøyterom kan man kun injisere heroin, men hva med dem som røyker det samme stoffet, som jo er en mye tryggere måte å ruse seg på? Vi er ikke for røyking av heroin, men det er et paradoks at røykeloven står sterkere enn loven mot narkotika. Eller hva med hasj og ecstasy? Sprøyterom blir som å få heroin på «blå resept».
Et sprøyterom gjør at mange flere rusavhengige fra hele landet trekker hit. Vi vil få en større konsentrasjonen av rusavhengige i Bergen, og flere synlige narkomane. De narkomane (noen av de) selv sier at tilbudet er bra, og det gir dem verdighet. Vi stiller oss spørsmålet; Hvor er verdigheten når de snubler av gårde i sterk rus fra et sprøyterom? Vi mener det er ansvarsfraskrivelse med sprøyterom, og at man gir opp de rusavhengige. Vi opplever det som lettvinte løsninger, som tar en helt gal retning. Vi mener dette handler om menneskesyn, og vi føler ikke at sprøyterom er måten å løse narkotikaproblemet på. Det må behandling og medmenneskelighet til.
Slik situasjonen er i Bergen, med åpenlyst salg og rusavhengige på nærmest ethvert hjørne, tenker både vi og mange med oss at dette er en uholdbar situasjon. Slik Nygårdsparken har blitt, kan det oppleves som en nasjonal scene med reality liveshow med syke mennesker.
Det åpenlyse salget må bort, og vi ønsker ikke samlingssteder som legger til rette for kjøp og salg. Dette oppleves uverdig både for bruker, pårørende og tilfeldig forbipasserende. De som klarer å bli rusfrie, sier selv at de ikke unner sin verste fiende å havne i Skippergata. Så hvorfor skal samfunnet bidra til dette? Det er dessuten fryktelig kostbart å drive sprøyterom, og pengene bør heller brukes til flere bo- og lavterskeltilbud til de mest slitne, og til behandlingsplasser. Sprøyterommet koster samfunnet i overkant av ti millioner kroner årlig. Disse midlene kan i stedet brukes til andre tiltak som bidrar til rusfrihet.
Bruk midlene på behandling, ikke minst langtidsbehandling. Har man ruset seg i mange år, trenger man mange år på å bli rehabilitert. Bruk dem på ettervern, oppfølging og boliger. Det vil være en investering i livet og fremtiden til dem det gjelder. Vi ønsker et mangfold i behandlingstilbudet, for de rusavhengige er like individuelle som alle oss andre. Det koster samfunnet mye å ha rusavhengige som ønsker hjelp, men som ikke får det. I tillegg kommer de mange pårørende i kjølvannet, som sliter både fysisk og psykisk, og mange er blitt uføretrygdet på grunn av situasjonen de lever i.
Ved å ta tak i de rusavhengiges ulike behov for å bli rusfrie, vil vi indirekte også hjelpe de pårørende. Og ved å få fokus på de pårørende, og hjelpe dem både fysisk og psykisk, vil man indirekte også hjelpe de rusavhengige. Det rusavhengige trenger noen som kan gi dem tro og håp om at de skal klare å leve et rusfritt liv til slutt. Dette er en lang og smertefull prosess som krever mye av helsevesenet og de pårørende.
For som vi alle vet, er pårørende under slike forhold i krise.
Tor Blaha

Therese Knutsen | Journalist Summetonen | Nyhet Telefon 55 23 50 61 | Mobil 454 07 805 | Faks 55 31 00 30 Bergensavisen AS | Postboks 824 Sentrum | 5807 BERGEN Therese.Knutsen@ba.no | http://www.ba.no/

| http://mobil.ba.no/

Forsiden

Gutta på tur

Båtturen til Bømlo (25 bilder) bildene kan sees på FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151976906659698.1073741831.46100089697&type=1

I helga var ein gjeng frå Trappen Motiveringsenter på tur til ”Jubileumshelg Bømlo 2013”. I fellesskap med to andre skøyter frå Sandviksbodene Kystkultursenter satte Trappen båten kursen nedover kysten fredag ettermiddag, i strålande solskinn. Grunna tåke langs kysten valgte vi å ankre opp ved Langøy Kystkultursenter fredag kveld, og koste oss med god mat. Laurdag morgon satte vi på ny kursen nedover kysten, i noko gråare ver og røffare sjø, men med like godt mot og humøret på topp! Laurdag ettermiddag ankom vi Mosterhamn på Bømlo, og koste oss nok ein gong med god mat og etterkvart intimkonsert med Heine Totland, som var i godt humør på scenen. Søndag starta med ein god frukost før vi satte kursen tilbake mot Bergen, og solskinnet.

Annonse