"Sprøyterom"

Vi er imot offentlig sprøyterom fordi heroin skaper avhengighet, og er sterkt helseskadelig. Sprøyterom bidrar til å opprettholde bruk av heroin. Brukere av sprøyterom forteller at de setter høyere doser her enn de tør utenfor, fordi de blir tatt vare på dersom det blir en overdose. Sprøyterommet bidrar dermed til tøffere bruk.
Ut fra evalueringsrapporten vet vi at de fleste injiseringer ikke skjer i sprøyterom. Det er kun ti prosent av brukerne som har brukt sprøyteromsordningen mer enn seks ganger i gjennomsnitt per måned. To tredjedeler har i gjennomsnitt brukt det to ganger eller mindre per måned. Vi vet at en injiserende heroinist setter tre til fire sprøyter i døgnet. Det blir cirka 112 sprøyter i måneden, hvorav 110 av disse settes utenfor sprøyterommet.
Da kan man jo begynne å lure på viktigheten av dette tilbudet.
Vi vet at det blandes stoff ved injisering av heroin, eller at det tas tabletter i tillegg. Hvem sjekker brukerdosen, at den kun inneholder heroin? Hvor stor er en brukerdose? Åpningstidene er ment å skulle ta hensyn til brukernes behov. Men vi kjenner ikke til rusmisbrukere som kun er aktive mellom 0930 og 1600. Hva med verdigheten før ni og etter fire? Om dette skal bli et tilbud til alle tungt belastede heroinmisbrukere i Bergen, snakker vi om mellom 2 000 til 5 000 personer, som også skal ha sin verdighet ivaretatt, ikke mellom 0930 og 1600, men hele døgnet, hele året.
Sprøyterom vanskeliggjør politiets arbeid. Det opprettholder heroinmarkedet i landet på «lovlig vis», stikk i strid med norsk narkotikapolitikk. Sprøyterom gir amnesti for straffbare handlinger, samtidig som det gir en ulikhet for straffeloven i forhold til brukere av andre narkotiske stoffer. I sprøyterom kan man kun injisere heroin, men hva med dem som røyker det samme stoffet, som jo er en mye tryggere måte å ruse seg på? Vi er ikke for røyking av heroin, men det er et paradoks at røykeloven står sterkere enn loven mot narkotika. Eller hva med hasj og ecstasy? Sprøyterom blir som å få heroin på «blå resept».
Et sprøyterom gjør at mange flere rusavhengige fra hele landet trekker hit. Vi vil få en større konsentrasjonen av rusavhengige i Bergen, og flere synlige narkomane. De narkomane (noen av de) selv sier at tilbudet er bra, og det gir dem verdighet. Vi stiller oss spørsmålet; Hvor er verdigheten når de snubler av gårde i sterk rus fra et sprøyterom? Vi mener det er ansvarsfraskrivelse med sprøyterom, og at man gir opp de rusavhengige. Vi opplever det som lettvinte løsninger, som tar en helt gal retning. Vi mener dette handler om menneskesyn, og vi føler ikke at sprøyterom er måten å løse narkotikaproblemet på. Det må behandling og medmenneskelighet til.
Slik situasjonen er i Bergen, med åpenlyst salg og rusavhengige på nærmest ethvert hjørne, tenker både vi og mange med oss at dette er en uholdbar situasjon. Slik Nygårdsparken har blitt, kan det oppleves som en nasjonal scene med reality liveshow med syke mennesker.
Det åpenlyse salget må bort, og vi ønsker ikke samlingssteder som legger til rette for kjøp og salg. Dette oppleves uverdig både for bruker, pårørende og tilfeldig forbipasserende. De som klarer å bli rusfrie, sier selv at de ikke unner sin verste fiende å havne i Skippergata. Så hvorfor skal samfunnet bidra til dette? Det er dessuten fryktelig kostbart å drive sprøyterom, og pengene bør heller brukes til flere bo- og lavterskeltilbud til de mest slitne, og til behandlingsplasser. Sprøyterommet koster samfunnet i overkant av ti millioner kroner årlig. Disse midlene kan i stedet brukes til andre tiltak som bidrar til rusfrihet.
Bruk midlene på behandling, ikke minst langtidsbehandling. Har man ruset seg i mange år, trenger man mange år på å bli rehabilitert. Bruk dem på ettervern, oppfølging og boliger. Det vil være en investering i livet og fremtiden til dem det gjelder. Vi ønsker et mangfold i behandlingstilbudet, for de rusavhengige er like individuelle som alle oss andre. Det koster samfunnet mye å ha rusavhengige som ønsker hjelp, men som ikke får det. I tillegg kommer de mange pårørende i kjølvannet, som sliter både fysisk og psykisk, og mange er blitt uføretrygdet på grunn av situasjonen de lever i.
Ved å ta tak i de rusavhengiges ulike behov for å bli rusfrie, vil vi indirekte også hjelpe de pårørende. Og ved å få fokus på de pårørende, og hjelpe dem både fysisk og psykisk, vil man indirekte også hjelpe de rusavhengige. Det rusavhengige trenger noen som kan gi dem tro og håp om at de skal klare å leve et rusfritt liv til slutt. Dette er en lang og smertefull prosess som krever mye av helsevesenet og de pårørende.
For som vi alle vet, er pårørende under slike forhold i krise.
Tor Blaha

Therese Knutsen | Journalist Summetonen | Nyhet Telefon 55 23 50 61 | Mobil 454 07 805 | Faks 55 31 00 30 Bergensavisen AS | Postboks 824 Sentrum | 5807 BERGEN Therese.Knutsen@ba.no | http://www.ba.no/

| http://mobil.ba.no/

Forsiden

Vist 1008 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Saken er at hele byen i dag er et sprøyterom. Toaltter, busker osv osv. Når man i tillegg viser til gode resultater i Frankfurt, Zurich osv så er det kanskje på tide å lytte til alternativer som faktisk fungerer.

Takk til Tor Blaha, for et meget godt innlegg!

Heorin er like vanedannende enten det tas hjemme,bak busken, på et toalett i byen eller i et sprøyterom. Men må si meg enig med Blaha i at de rusavhengige har ikke noen form for bruker tid der de tar sprøyter mellom kl 09.00 – 16.00. Der kommer mange moraliserende tiltak inn i denne type debatter og hovedårsaken til denne saken kom opp er at folk vil ikke se herorin misbrukeren kaste sprøyten alle andre steder enn på et sprøyterom.

Da er det bedre man setter opp flere gule avfallsbøtter til de narkomane der de er og ferdes enn å bruke penger på sprøyterom. Varmestuer kan sikkert være en bedre løsning om vinteren og ellers der de kan gå å hvile seg. Medisinsk sett så kan en heller øke tilbudet til sprøytenarkomane slik at de kan slippe unna infeksjoner i blodet og kan få tilgang til rene nye sprøyter, noe jeg tror er tilgjengelig til en viss grad.

Stigh. hvem har sagt at sprøyterommene slkal være åpne mellom 09 og 16? Av og til kan amn faktisk vise til gode resultater. når en rekke land har innført det mitt parti ønsker å åppnådd giode resultater så er det vanskelig å overse fakta. Sprøyterom er ingen erstattning for andre tiltak, bare en av flere ulike tiltak man må sette igang med.

Trond, jeg refererer til å svare Blaha sitt innlegg, der han nevnet åpningstider mellom kl 09.30 og 16.00, men hele døgnet er behovet. Jeg kjenner til liberalismens Sveits og mye er bra, men noe er dårlig og det er moralismen underliggende årsaker til ulike forslag.

Saken er ganske enkelt. Land som har kjørt en modell som jeg skisserer har hatt suksess. Norge som nekter all nytenking havner på bånn.

Er dessverre vekke for tiden, og så kommentarene nå, Det er snakk om å ha åpent i dagtiden, dessverre, og jeg er i mot ordet sprøyterom og at det skulle taes alle stoffer der, og det vil si at de holder folk i avhengigheten. Dette gjør de ikke i utlandet. I Frankfurt var brukere og pårørende med i planleggingen for å bedre levekårene for brukere. Det er feilt og sammenligne oss med utlandet da ikke alle opplysningene kommer frem. Les interjuvet med Jøsendal, der han forklarer hvordan han vil at det skal fungere her i Bergen. Der nermer vi oss med like synspunkt.

Men det er jo Frankfurt modellen de fleste som er for sprøyterom har tatt til orde for. denne formen har faktisk også vist seg å være en stor suksess. tidligere hadde byen mye av de samme problemene, men de er kraftig redusert i dag. Det er heller ingen som er for sprøyterom som har sagt at dette er den eneste løsningen og at det kun skal være et rom der fok setter sine stoffer. Sakenen i dag er at hele byen er et stort sprøyterom og det byr på betydlige problemer. Sprøyterom er et av flere tiltak som bør innføres. Av og til skader det ikke se på hva andre har lykkes med, men i denne debatten lat motstanderene mer sine egne drømmer gjelde en rådende fakta.

Jeg er usikkert på om man lykkes med å få færre nakomane ved å øke tilgjengeligheten og brukermuligheten til Heorin. Jeg kan gjerne tenke nytt og liberalt, men man må innse at hovedmålet er å få færre brukere av narkotika og flere på avvending og ettervern.

Saken er jo at det er med dagens modell man øker tilgjengeligheten og brukermulighetene. I dag er hele byen et sprøyterom uten at noen reagerer. Få dette inn i ordnede former med helsepersonell og hjelpeapperat så hadde det vært mye bedre. Som sagt de landende jeg referte til har testet dette systemet ut med suksess.

Trond, man får ikke de sprøytenarkomane inn på et rom for å ta sprøyter ved påbud eller lov reguleringer. Narkomane lar seg ikke temmes eller dikteres på den måten. Fordelen ved sprøyterom er at helse personell kan bidra med rene forhold og sjekke helsen til de som har det tungt i med rusen i kroppen. Faren for blod forgiftning kan bedres for de som er i fare sonen for det. Men dette endrer ikke på at tilgangen øker og tilbudet blir offentlig fremfor illegalt.

Varmestuer er vel noe som en kan gå god for, slik at de ikke går ute å fryser ihjel og har et tilbud. Det er mange som pusher på for å liberalisere og avkriminalisere all narkotika og det er jeg imot. Men de svakere stoffene kan en gjerne avkriminalisere, men ikke de stoffene en blir fysisk avhengig av ved bruk. Alkoholen er i seg selv sterkere enn flere av stoffene som er kriminalisert, det er for såvidt også røykingen når det gjelder vanedannende krefter.

Den eneste måten jeg ser det som mulig å gi tyngre nakomane brukere et nytt liv på er å avruse de på den dritten de sprøyter inn i armen og få de på ettervern og oppfølging. Vitsen er å få de bort fra rus helvete og få de opp og frem i samfunnet, tilbake der de hører hjemme. Jeg er betenkt når det gjelder LAR og metadon + subutex behandling fordi det avruser ikke brukeren som ønsket. Det forlenger bare en lettere tilstand istedet for å bruke heorin.

De viktigste tingende her er å bli kvitt offentlige russcener, få bedret de narkomanes helse, redusere rekruteringen til miljøet, redusere kriminalitet og bedre forholdende for folk flest. Frankfurt og Zurich har klart dette meget bra. Å tro at rusfrihet er den eneste løsningen er en modell vi har testet ut i 40 år og som tilo de grader har viost seg å være misslykket. Når man gjør noe fiel, så er det ikke emr av det som er feil som er løsningen tvert der imot.

Nå ser jeg mer og mer at den moraliserende argumentasjonen legges til grunn for å ha sprøyterom. Vi vil ikke se eller vite av de narkomane i samfunnet, få de inn på et rom så vi ikke ser de offentlig. De er vel plagsom for turismen og folk flest. Nei, en varmestue er bedre.

Snakk om å tillegge folk meninge rog holdninger de ikke ahr. Dette dreier seg veldig enkelt om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Når man gjør hele byen om til et spøryterom som i dag og stort sett bare overser alle problemer som narkomane setter igang med begrunnelsen moralisering og se ned på så nekter man egentlig å gjøre noe med problemet. Folk som snakekr som deg er ofte de som aldri får føle disse problemene på kroppen. Når folk på Nygårdshøyden klager så dreier det set faktisk om deres sikkerhet og trivsel. det er ikke gøy å ha folk som bråker, setter spøyter i hagen deres, stjeler osv osv. Det er ikke rent få ganger jeg måtte hjelpe mennesker som har tatt overdose på jobben. Meen nei da, å nevnvne dette er det samme som moralisering.

Om jeg forstår deg rett så sier du følgende: -" De viktigste tingende her er å bli kvitt offentlige russcener"
Jeg mener at dette er moraliserende at en ikke vil se mennesker som ruser seg i det offelige rom eller er ruset og er der. Om de stues inn i et sprøyterom så ser en de ikke mer, kanskje vil en tro.

Hva fungerer for en rusavhengig er ikke å kopiere hva andre gjør, men å finne gode enkelt løsninger som er til det beste for de rusavhengige. Jeg tror ikke på at om sykepleiere setter doser vil bedre situasjonen fra et sprøyterom. Da er det bedre en helsebuss reiser rundt i parken eller der de måtte oppholde seg, hjemmesykepleie for å sjekke helsen. Motivere til avrusing og motivere til å komme seg ut av rusen.

Det hadde vært fantastisk om alle sprøyteromstilhengerne hadde slått et slag for at de som faktisk ønsker å slutte med rusmidler, får hjelp til dette umiddelbart, så lenge det finnes ledige behandlingsplasser i Norge.

Stig: De offentlige russcenene i dag er faktisk er faktisk et stort problem på en rekke feil. Å påpekke dette er ikke moraliserende, men en konstantering av fakta. Det å tviholde på mer av en politikk som har vært feilslått i over 40 år og nekte å se til andre land der de faktisk har klart å løse noen av problemene er dirkete inhumant.

Det å kopiere hva andre gjør når det faktisk viser til resultaater er faktisk å ta de rusavhengige på alvor. Resten av setningende dine svarer jeg ikke på sidne du ikke ser ut til å vite hva disse landende faktisk gjør og at du kommer med argumenter som viser at du ikke vet hva vi som ønsker sprøyterom egentlig vil. Sjekk ut helheten av forslagene ført.

Anbjørn: Det ene utelukker ikkke det andre. jeg oppfordrer dge til å jekke ut de landende jeg har nevnt tidligere å hvilken sukksess det faktisk har hatt der.

Annonse

Nye bilder