Heroinsug borte med ny medisin

Erik valgte Trappen for motivasjon og oppfølging når han valgte å være med i prøveprosjektet om naltrekson behandlingen. Min personlige mening er at rusmedisinsk avd, og NAV ikke kom med noen tilbud til ham når de skulle starte opp, men at Erik selv tok initiativ til å finne noe han kunne trives med. Vi ser fra forskning før med Helge Wall sitt prosjekt med tabletter stoppet opp, på grunn av de som var med hadde ikke faste rammer rundt seg. For å kunne klare seg, må alt være på plass, og jeg tror at denne behandlingsformen er bra for de som snur fokuset og vil tilbake til livet.
Erik er en fantastisk elev, og han er kommet langt i motivasjon, han er fagmann for oss på Trappen Maritime, og han sprer glede rundt seg med sitt smil.

- «Når jeg startet ute på Trappen Maritime så ble jeg så godt mottatt og ble inkludert i et fantastisk arbeidsmiljø. Det gir meg inspirasjon og glede i arbeidet som jeg er med å utføre. Det inkluderende samarbeidet med kystmuseet og de som jobber der er helt fantastisk. Personlig så har jeg fått arbeidsoppgaver som gjør at jeg vokser som person og kan bruke min kompetanse som jeg har fra før». Trappen Maritime er et ståsted for meg til å jobbe videre med å finne troen på veien tilbake til arbeidslivet. Erik

Det er viktig at Helse, NAV og frivillige organisasjoner snakker sammen og kan gi de riktige motivasjoner som klienten ønsker.

Fra BT i 24.mars 2013:

Heroinsug borte med ny medisin.
En revolusjonerende medisin testes ut i Bergen. – Suget etter rus er borte, forteller bergenseren som er Europas første med naltrekson i blodet.
– Savnet er borte. Tanken på rus,
og ritualene jeg gikk gjennom
hver eneste dag, har forsvunnet
fullstendig, sier Erik (45).

Heroinsug borte med ny medisin
En revolusjonerende medisin testes ut i Bergen. – Suget etter rus
er borte, forteller bergenseren som er Europas første med naltrekson i blodet.

Cathrine Krane Hansen
catrhine.hansen@bt.no
– Savnet er borte. Tanken på rus, og ritualene jeg gikk gjennom hver eneste dag, har forsvunnet fullstendig, sier Erik (45).
Den tidligere heroinisten forteller om sin opplevelse som Europas første naltrekson-bruker i aprilutgaven av Megafon som kommer for salg mandag. 11. desember 2012 ble den første sprøyten satt i et forskningsprosjekt
som på sikt kan revolusjonere måten vi behandler opiatavhengighet på. Virkestoffet naltrekson fjerner effekten
av stoffer som heroin og morfin, og virkningen varer i 28 dager. En stor fordel med langtidsvirkende naltrekson er at det bare injiseres en gang i måneden, og at det ikke gir rusfølelsen som kan forekomme med Subutex og metadon. Seks sykehus i Sør- Norge er med i studien som er den første i sitt slag i verden. – Dette kan redde liv, sier Arild Opheim, som leder studien i Bergen.
Søker testpersoner
Han mener medisinen kan være til stor hjelp i kritiske situasjoner, som etter løslatelse fra fengsel eller endt avrusning i døgninstitusjon – når faren for overdose er størst. – Skal medisinen testes på flere? – Vi holder på å spre budskapet, og merker at flere og flere er nysgjerrige på preparatet. Alle de 850 LAR-pasientene i vår region vil få tilbud om å bli med. Også andre heroinavhengige kan melde seg, men da må de søke om LAR først. Målet
er å skaffe 80–90 testpersoner, forteller seksjonslederen ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.
Må følges opp
De som blir med i prosjektet deles i to grupper. Gruppen som får månedlige injeksjoner med naltrekson skal sammenlignes med en annen gruppe på vanlig LAR-behandling med Subuxone. Etter tre måneder kan man velge
hvilket preparat man ønsker å gå videre med. – Et stort flertall vil nok velge depotsprøyten med naltrekson.
Det er et bra alternativ for dem som vil slippe å gå på LARsentrene for å hente medisin, og heller bruke tiden på annen behandling eller utdanning og jobb. Men vi skal ikke rosemale. Naltrekson hjelper hovedsakelig mot heroinbruk, og løser verken boligmangel eller psykiske problemer. Derfor er det viktig at folk er i et behandlingsopplegg, sier Opheim.
– Kom meg ikke videre
Erik begynte å ruse seg som 13-åring. I 17-årsalderen forsøkte han heroin for første gang. Før han ble «testpilot» på naltrekson fikk han Subutex gjennom Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i 12 år. – Jeg følte at det gjennomsyret hele livet mitt, selv om jeg måtte hente medisinene bare én gang i uken. Hver morgen gikk
jeg gjennom det samme ritualet med pillene som måtte inntas. Jeg sto fast i det samme gamle mønsteret, kom meg ikke videre i livet, forteller Erik til Megafon.
Penger å spare
Studien er så vidt begynt, men har allerede fått politikernes oppmerksomhet. Naltreksonbehandling kan nemlig redusere LAR-utgiftene betraktelig. – Når kan medisinen komme på markedet? – Trolig om et par år. Men det
kan også skje før. Erik er jo en god markedsfører, sier Opheim. Erik sier han har ikke har merket andre bivirkninger enn at han i begynnelsen svettet mer enn vanlig. Nå opplever han at langtidsvirkende naltrekson gir
ham trygghet. – Det er et stoff som sitter i kroppen uansett hva jeg gjør. Jeg opplever også at det demper lysten
på, og virkningen av, alkohol.
FØRSTEMANN: Erik (45) er den første som prøver ut langtidsvirkende naltrekson. Arild Opheim (til v.) leder studien i Helse Bergen. Nå inviterer han og rådgiver Zhanna
Gaulen flere rusmiddelmisbrukere til å bli med i prosjektet. FOTO: Thomas Anthun Nielsen, Megafon
z fakta
Naltrekson
n M edisin som blokkerer opioidreseptorene i hjernen, slik at opioidstoffer som heroin eller morfin ikke får gjort sin virkning. n N altrekson var i mange år tilgjengelig i tablettform, men de fleste heroinavhengige pasienter klarte ikke å ta disse jevnlig på egen hånd. Produktet ble derfor trukket fra markedet i Norge i 2008. n I USA er en depotsprøyte
med stoffet nylig godkjent for allmenn forskrivning for både opiatavhengighet og alkoholavhengighet. n S toffet injiseres og den beskyttende effekten varer i 28 dager. n L es mer om prosjektet på www.naltrekson.no

Vist 1294 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder