Trappen: Jobber sammen i et godt miljø for å ruste opp båten

Nede ved Kystkultursenteret holder Trappen Motivasjonssenter til. Gjengen har
nå fått en gammel båt som de over tid håper skal bli god som ny.
sandviken
Marius Nissestad
marius.nissestad@ba.no
– Dette er en båt som har vært i foreningen noen år, men som ingen ville ha. – Vi fikk derfor tilbudet om å
overta den, og det gjorde vi med glede, sier Ove Ytredal til BA. Han er, sammen med Erik, nede ved Kystkultursenteret i
dag. Et sted de bruker mye tid på. – I regi av Trappen Motiveringssenter er vi som regel fem personer her, som sysler med ting. Og
akkurat nå er det denne båten som er viktigst, sier Ytredal. Det å ha et slikt tilbud er viktig for menneskene på Trappen. Og
Ytredal forteller at dette er god trening for fremtiden. – Det å jobbe her nede er viktig arbeidstrening, viktig for tilliten
og ikke minst viktig sosial trening, sier Ytredal og legger til. – Når vi for eksempel jobber med denne båten, samarbeider
vi med andre organisasjoner her nede. Det hjelper på den sosiale treningen. Samtidig får vi god arbe i d s e r f a -
ring, og får full tillit til å styre prosjektet.
Ny båt på trappene
Ny båt: Trappen Motivasjonssenter har fått ny båt som de skal ruste opp nede ved Kystkultursenteret. Båten er et langsiktig prosjekt som
vil bidra til sosialtrening, tillit og arbeidstrening. Her ved Ove Ytredal. Foto: Marius Niss estad
Sliten: Det er mye jobb med båten før den er i tipp-topp stand. Klar : Slik står båten i dag, klar til at gjengen kan begynne å jobbe med den. sjektet helt selv. Det er en veldig viktig brikke for at vi skal komme oss videre. Erik, som vil forbli anonym,
forteller at dette er et stort prosjekt, men at ingenting er umulig. – Båten er i ganske dårlig stand, så det er et langsi ktig prosjekt,
men det er godt å ha noe å sysle med. – Og når det gjelder båten, så er det ingenting som er uoverkommelig, sier han.

Vist 146 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder